annotate mcabber/doc/help/cs/hlp_msay.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 9e3f8cbdfe02
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1549
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
2 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
4 Pošle víceřádkovou zprávu. Pro posílání zpráv s více řádky se používá víceřádkový režim.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5 Ve víceřádkovém režimu je každý řádek (mimo příkazových řádků) napsasný do vstupního řádku přidán do víceřádkové zprávy. Až je zpráva připravena, odešle se vybranému kontaktu pomocí příkazu "/msay send".
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
6 Parametr 'begin' zapíná víceřádkový režim a dovoluje zadat i předmět (subject) zprávy.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
7 Parametr 'verbatim' zakáže příkazy, takže je možné zadávat řádky začínající lomítkem. Pouze příkaz "/msay" (s parametrem 'send' nebo 'abort') může být použit pro ukončení tohoto režimu.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
8 Tip: Parametr 'toggle' může být svázán s klávesou pro rychlé přepínání víceřádkového režimu (například "/bind M13 = msay toggle" pro přepínání pomocí kombinace Meta+Enter).
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
9
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 /msay begin [předmět]
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
11 Vstoupí do víceřádkového režimu.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
12 /msay verbatim
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
13 Vstoupí do doslovného víceřádkového režimu.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
14 /msay send [-n|-h]
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
15 Pošle aktuální víceřádkovou zprávu aktuálně zvolenému kontaktu.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
16 /msay send_to [-n|-h] jid
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
17 Pošle aktuální víceřádkovou zprávu kontaktu 'jid'.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
18 /msay toggle
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
19 Přepne do/z víceřádkového režimu (begin/send).
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
20 /msay abort
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
21 Ukončí víceřádkový režim bez odeslání zprávy.
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
22
e7435238e963 New Czech translation (Vic)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
23 Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline).