view mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt @ 2052:053fd04e5a4d

Update help files (say_to)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Wed, 28 Nov 2012 18:30:48 +0100
parents 1f7990dd416b
children 16183525fb3d
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-n|-h] [-e] [-q] [-f файл] jid текст

Надсилає текст до вказаного jid.
Майте на увазі, що ця команда не встановлює стандартного ресурсу для контакту, отже, якщо вам треба надіслати декілька повідомлень до визначених ресурсів, вам треба використовувати "/say_to" для кожного повідомлення.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". "--" використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.
Флаг -q дозволяє надсилати повідомлення, не перемикаючи вікна розмови (корисно при автоматичному надсиланні через fifo).
The option "-e" enables interpretation of the strings "\n" and "\t".  This flag has no effect if the text comes from a file with option "-f".
Ви можете узяти текст повідомлення із текстового файлу за допомогою аргументу -f. Звісно, якщо вказано файл з повідомленням, "текст" ігнорується, й його можна не вказувати взагалі.