view mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt @ 1466:a8f07ba4daf2

Fix say_to help files
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 12 Apr 2008 19:30:07 +0200
parents ec5d5a9fef76
children 1f7990dd416b
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-n|-h] [-q] [-f file] jid текст

Надсилає текст до вказаного jid.
Майте на увазі, що ця команда не встановлює стандартного ресурсу для контакту, отже, якщо вам треба надіслати декілька повідомлень до визначених ресурсів, вам треба використовувати "/say_to" для кожного повідомлення.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". "--" використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.