changeset 1405:e21757606b5b

Update UK help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Fri, 11 Jan 2008 12:06:50 +0100
parents a400eb606835
children 83570a8259a1
files mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_group.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt
diffstat 5 files changed, 19 insertions(+), 13 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Tue Jan 08 20:30:53 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Fri Jan 11 12:06:50 2008 +0100
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 /COLOR roster (статус маска (колір|-)|clear)
- /COLOR mucnick nick (color|-|!)
+ /COLOR mucnick прізвисько (колір|-|!)
 /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 
 Керує кольорами контактів у списку.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_group.txt	Tue Jan 08 20:30:53 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_group.txt	Fri Jan 11 12:06:50 2008 +0100
@@ -1,11 +1,11 @@
 
- /GROUP fold|unfold|toggle [groupname]
+ /GROUP fold|unfold|toggle [назва групи]
 
-Змінює відображення поточної групи.
+Змінює стан відображення вказаної групи. Якщо групу не вказано, береться та, у якій знаходиться вибраний контакт.
 
-/group fold [groupname]
- Згорнути дерево поточної групи у списку.
-/group unfold [groupname]
- Розгорнути дерево поточної групи у списку.
-/group toggle [groupname]
- Змінити стан відображення поточної групи.
+/group fold [назва групи]
+ Згорнути (приховати) дерево групи у списку.
+/group unfold [назва групи]
+ Розгорнути (показати) дерево групи у списку.
+/group toggle [назва групи]
+ Змінити стан відображення групи.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Tue Jan 08 20:30:53 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Fri Jan 11 12:06:50 2008 +0100
@@ -1,17 +1,17 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|unban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [value]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois [значення]
 /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 
 Команда, відповідальна за дії при багатокористувацькій розмові.
 
 /room join [кімната [прізвисько [пароль]]]
- Увійти до "кімнати", під іменем "прізвисько". Якщо не вказане (або ""), береться з параметру "nickname" (mcabberrc). Якщо поточний контакт є кімнатою, можна використати "." замість повного ім'я кімнати. Пароль може використовуватися для входу в захищені кімнати. Для імен з пробілами використовуйте лапки.
+ Увійти до "кімнати", під іменем "прізвисько". Якщо не вказане (або ""), береться з параметру "nickname" (mcabberrc). Якщо поточний контакт є кімнатою, можна використати "." замість повної назви кімнати. Пароль може бути потрбен для входу в захищені кімнати. Для назв з пробілами використовуйте лапки.
 /room leave [повідомлення]
 Вийти з поточної кімнати.
 /room names [--detail|--short|--quiet]
- Друкує імена присутніх в кімнаті.
+ Друкує інформацію про присутніх в кімнаті з вказаним рівнем деталізації.
 /room nick прізвисько
 Змінити ваше прізвисько у поточній кімнаті.
 /room privmsg прізвисько повідомлення
@@ -38,7 +38,11 @@
 Змінити роль jid у комнаті ("none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid ступінь [причина]
 Змінити ступінь довіри для jid ("none", "member", "admin", "owner").
-/room setopt print_status|auto_whois [value]
+/room setopt print_status|auto_whois [значення]
+ Встановлює додаткові параметри для поточної кімнати
+ print_status керує відображенням змін у статусі присутніх ("default", "none", "in_and_out", "all").
+ auto_whois визначає, чи запитувати автоматично інформацію про новоприбульців до кімнати ("default", "off", "on").
+ Коли встановлено "default", мають силу глобальні опції muc_print_status / muc_auto_whois.
 /room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
 Якщо встановити автовхід, mcabber буде заходити в цю кімнату після з'єднання з сервером.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Tue Jan 08 20:30:53 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Fri Jan 11 12:06:50 2008 +0100
@@ -45,6 +45,7 @@
 /roster item_unlock [jid]
 Відміняє дію item_lock.
 /roster item_toggle_lock [jid]
+ Перемикає "закріпленість" об'єкта.
 /roster hide
 Сховати список.
 /roster show
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt	Tue Jan 08 20:30:53 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt	Fri Jan 11 12:06:50 2008 +0100
@@ -2,3 +2,4 @@
 /SOURCE файл
 
 Читає налаштування з файлу.
+Примітка: у під'єднаному до сервера стані команда розуміє й звичайні команди (як то say, group та інші) це можна використати у hook-post-connect (див. mcabberrc).