changeset 983:e4f154f7c316

Update UK translations
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Mon, 23 Oct 2006 14:53:43 +0200
parents 9cd7d00812f9
children 3225a1ba050d
files mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt mcabber/mcabberrc.example
diffstat 3 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt	Mon Oct 23 14:53:43 2006 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 
  /MOVE [група]
 
-Переміщує поточний контакт до вказаної групи. Якщо групу не вказано, переміщує до головної.
+Переміщує поточний контакт до вказаної групи. Якщо групу не вказано, переміщує до головної. Якщо група не існує, створює її.
 Примітка: Якщо в режимі чату, можна використати "/roster alternate", щоб перейти до переміщеного контакту.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Mon Oct 23 14:53:43 2006 +0200
@@ -26,6 +26,10 @@
  Показати список.
 /roster toggle
  Переключити відображення списку.
+/roster item_lock [jid]
+ Закріплює вказаний об'єкт списку так, що він завжди відображується, незважаючи на свій статус.
+/roster item_unlock [jid]
+ Відміняє дію item_lock.
 /roster search ім'я
  Шукати контакт з прізвиськом або jid, що вміщують "ім'я" (тільки в контактах, що відображуються)
 /roster alternate
--- a/mcabber/mcabberrc.example	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
+++ b/mcabber/mcabberrc.example	Mon Oct 23 14:53:43 2006 +0200
@@ -60,7 +60,7 @@
 
 # Language
 # Help files have been translated into a few languages.
-# You can set lang to one of the following values: en (default), fr, pl.
+# You can set lang to one of the following values: en (default), fr, pl, uk.
 #set lang = en
 
 # Set hide_offline_buddies to 1 to display only connected buddies