annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 3296ab75d8f3
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
2 /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
4 To polecenie zarządza subskrypcjami dostępności: pozwala na żądanie subskrypcji dostępności od innych osób z Twojego rostera oraz pozwala kontrolować kto może otrzymać Twoją subskrypcję.
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5 Jeśli nie podano JID, użyta zostanie aktualnie zaznaczona osoba.
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
6
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
7 /authorization allow
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
8 Pozwala danej osobie na otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
9 /authorization cancel
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 Anuluje danej osobie otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
11 /authorization request
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
12 Wysyła żądanie subskrypcji dostępności do danej osoby
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
13 /authorization request_unsubscribe
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
14 Wysyła żądanie usunięcia Twojej subskrypcji dostępności do danej osoby