view mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt @ 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents e21757606b5b
children c73b31124fa6
line wrap: on
line source


 /SOURCE файл

Читає налаштування з файлу.
Примітка: у під'єднаному до сервера стані команда розуміє й звичайні команди (як то say, group та інші) це можна використати у hook-post-connect (див. mcabberrc).