annotate mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt @ 2358:b010ffcae282 default tip

Don't crash on presence from bare room JID While handling MUC presence, check whether it was sent from the bare room JID before assuming a non-NULL resource name. These days, some servers send presence from the bare room JID to handle MUC avatars.
author Holger Weiß <holger@zedat.fu-berlin.de>
date Tue, 22 Oct 2019 19:59:21 +0200
parents 7361869b0db9
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
1277
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
1
1327
b4cdaaab4748 Update NL help files
Eric Hameleers
parents: 1315
diff changeset
2 /COLOR roster (status joker (kleur|-)|clear)
1535
7361869b0db9 Update color help file(s)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1327
diff changeset
3 /COLOR mucnick nick (kleur|-)
1315
18f1f82303ce Update help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1277
diff changeset
4 /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
1277
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
5
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
6 Met het 'color' commando kunnen dynamisch de kleur eigenschappen van het scherm worden aangepast.
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
7
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
8 /color roster clear
1327
b4cdaaab4748 Update NL help files
Eric Hameleers
parents: 1315
diff changeset
9 Verwijder alle kleur-definities voor het roster. Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
1277
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
10 /color roster status joker kleur
1327
b4cdaaab4748 Update NL help files
Eric Hameleers
parents: 1315
diff changeset
11 Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie). 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is. 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden. 'Kleur' is de gewenste kleur.
1277
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
12 Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur-definitie verwijderd.
b6d333044269 Update NL help files
Eric Hameleers
parents:
diff changeset
13 Wanneer meer dan een definitie van toepassing is, wordt de kleur gebruikt van de laatst aangemaakte (niet overschreven) definitie.
1535
7361869b0db9 Update color help file(s)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1327
diff changeset
14 /color mucnick nick (kleur|-)
7361869b0db9 Update color help file(s)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1327
diff changeset
15 Markeert de nick met de aangegeven kleur. ALs een MUC gekleurde nicks heeft, wordt deze kleur gebruikt. Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur beschouwd als 'automatisch'. Dat betekent dat hij niet wordt gebruikt in 'preset' (voorkeur) kleurmode, en onveranderd blijft in 'on' (aan) kleurmode.
1315
18f1f82303ce Update help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 1277
diff changeset
16 /color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
1327
b4cdaaab4748 Update NL help files
Eric Hameleers
parents: 1315
diff changeset
17 Stel de kleurmode van een MUC in. Indien een JID ('.' staat voor de geselecteerde JID) wordt vermeld zal de kleur-definitie voor deze specifieke MUC gelden. Als '*' wordt gebruikt, geldt de kleur-definitie voor alle MUCs behalve degene die zelf een specifieke instelling hebben.
b4cdaaab4748 Update NL help files
Eric Hameleers
parents: 1315
diff changeset
18 Mode 'on' (aan) kleurt alle nicks, 'preset' (voorkeur) alleen de nicks voor wie de kleur handmatig is ingesteld via het /color mucnick commando; en 'off' (uit) kleurt geen enkele nick. Indien niet expliciet aangegeven, is de standaard instelling 'on' (aan). Mode '-' verwijdert de mode van de aangegeven JID, wat betekent dat de globale instelling van toepassing zal zijn. De globale mode kan niet worden verwijderd.
b4cdaaab4748 Update NL help files
Eric Hameleers
parents: 1315
diff changeset
19 Standaard staat de globale kleurmode op 'off' (uit).