annotate mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 3296ab75d8f3
children
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
rev   line source
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
1
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
2 /RAWXML send [ciąg znaków]
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
3
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
4 Wysyła "ciąg znaków" (surowy format XML) do serwera Jabbera.
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
5 Nie ma żadnego sprawdzania składni przed wysłaniem.
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
6
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
7 UWAGA!
1247
3296ab75d8f3 Update PL help files (entragian)
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents: 918
diff changeset
8 Używaj tylko wtedy, kiedy wiesz co robisz, ponieważ możesz stracić połączenie z serwerem.
918
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
9
2159cc03eae9 Add PL help files
Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
parents:
diff changeset
10 Przykład: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"