comparison mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents
children
comparison
equal deleted inserted replaced
1855:c5b2789443c3 1856:6352c9a79845
1
2 /MODULE load|unload [-f] module
3 /MODULE info module
4 /MODULE [list]
5
6 Włącza, wyłącza lub wyświetla informacje o module.
7
8 /module load [-f] module
9 Włącza wskazany moduł. Jeżeli wywołano z flagą -f, większość błędów ładowania modułu zostanie zignorowanych.
10 /module unload [-f] module
11 Wyłącza wskazany moduł.
12 Uwaga: Użycie flagi -f nie spowoduje usunięcia zależności od modułu!
13 /module info module
14 Wyświetla dostępne informacje na temat modułu.
15 /module [list]
16 Wyświetla moduły w postaci: [nazwa modułu] [liczba odwołań] ([Załadowany ręcznie/automatycznie]) [dodatkowe informacje takie jak wersja, zależności modułu]