diff mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents
children
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_module.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /MODULE load|unload [-f] module
+ /MODULE info module
+ /MODULE [list]
+
+Włącza, wyłącza lub wyświetla informacje o module.
+
+/module load [-f] module
+ Włącza wskazany moduł.  Jeżeli wywołano z flagą -f, większość błędów ładowania modułu zostanie zignorowanych.
+/module unload [-f] module
+ Wyłącza wskazany moduł.
+ Uwaga: Użycie flagi -f nie spowoduje usunięcia zależności od modułu!
+/module info module
+ Wyświetla dostępne informacje na temat modułu.
+/module [list]
+ Wyświetla moduły w postaci: [nazwa modułu]  [liczba odwołań] ([Załadowany ręcznie/automatycznie]) [dodatkowe informacje takie jak wersja, zależności modułu]