comparison mcabber/doc/help/pl/hlp_request.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents de75b9774f86
children
comparison
equal deleted inserted replaced
1855:c5b2789443c3 1856:6352c9a79845
1 1
2 /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid] 2 /REQUEST last|ping|time|vcard|version [jid]
3 3
4 Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do podanego poprzez "jid" użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z jid'em, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika. 4 Wysyła zapytanie "IQ" do aktualnie zaznaczonej osoby, albo do wskazanego użytkownika. Jeżeli zasób nie jest podany wraz z JIDem, mcabber wyśle kwerendę do wszystkich mu znanych zasobów tego użytkownika.
5 5
6 /request last 6 /request last
7 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności) 7 Żąda "ostatnich" informacji (najczęściej czas bezczynności)
8 /request ping 8 /request ping
9 Wysyła żądanie XMPP Ping. Należy użyć pełnego JIDa; żądanie z niepełnym JIDem zostanie obsłużone przez serwer.
9 /request time 10 /request time
10 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby 11 Żąda zwrócenia jaki jest obecnie czas u danej osoby
11 /request vcard 12 /request vcard
12 Żąda Vcard od danej osoby 13 Żąda Vcard od danej osoby
13 /request version 14 /request version