comparison mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents 8c6ea998f484
children
comparison
equal deleted inserted replaced
1855:c5b2789443c3 1856:6352c9a79845
1 1
2 /SET [opcja [= wartość]] 2 /SET [opcja [= wartość]]
3 3
4 Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja". 4 Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
5 Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.