diff mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt @ 1856:6352c9a79845

Update PL help files (entragian)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 03 Apr 2010 14:32:09 +0200
parents 8c6ea998f484
children
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt	Fri Apr 02 18:29:52 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_set.txt	Sat Apr 03 14:32:09 2010 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
  /SET [opcja [= wartość]]
 
 Wyświetla, lub zmienia wartość opcji "opcja".
+Jeżeli nie podano argumentów wyświetla listę wszystkich ustawionych opcji i ich wartości.